ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ)

Είναι η τελευταία επαναστατική εξέλιξη της τεχνολογίας στο θέμα της απεικόνισης του μαστού μετά την ανακάλυψη της Συμβατικής Μαστογραφίας.

Αν η Ψηφιακή Μαστογραφία είναι ο κύκλος, η Τρισδιάστατη Ψηφιακή Μαστογραφία είναι η σφαίρα.

Ενώ η Ψηφιακή Μαστογραφία είναι μία Ψηφιακή Ακτινογραφία των μαστών σε 2 επίπεδα, η Τρισδιάστατη ψηφιακή Μαστογραφία είναι μία Τομογραφία των μαστών, μελετά δηλαδή τον μαστό σε τομές.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης διενεργούνται τομές πάχους 1 χιλ οι οποίες μας επιτρέπουν να ανιχνεύουμε μικρές ύποπτες βλάβες οι οποίες στην 2D απεικόνιση κρύβονται από άλλες δομές οι οποίες επιπροβάλλουν. Μπορεί επομένως να αναγνωρίσει πολύ μικρές βλάβες που δεν φαίνονται στην Ψηφιακή, να προσδιορίσει το μέγεθος, το σχήμα τους και τη θέση τους. Έτσι, ο Ιατρός διαβάζει τη Μαστογραφία σαν βιβλίο γυρνώντας τις σελίδες και επιλέγοντας τη σελίδα που θέλει, χωρίς να προβάλλεται η μία σελίδα πάνω στην άλλη.

Αν η Μαστογραφία είναι ένα κλειστό βιβλίο, η ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ είναι ένα ανοιχτό βιβλίο.

Η τομοσύνθεση αποτελεί μία τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού.

Στη 3d μαστογραφία κατά τη διάρκεια της εξέτασης ένα τμήμα του μηχανήματος κινείται λαμβάνοντας πολλαπλές εικόνες. Οι εικόνες αυτές επεξεργάζονται με ειδικό λογισμικό οπότε προκύπτουν πολλαπλές τομές πάχους ενός χιλιοστού σε κάθε μαστό. Έτσι οι διάφορες δομές και βλάβες του μαστού απεικονίζονται σε διαφορετικές τομές και δεν καλύπτει η μία την άλλη αλλά ξεχωρίζουν και αναγνωρίζονται πιο εύκολα.

Σήμερα 1 στους 3 μαστογράφους στη Βόρειο Αμερική έχει αντικατασταθεί από 3Δ Τομοσύνθεση.

Στην 2D μαστογραφία λαμβάνονται δύο λήψεις σε κάθε μαστό, μία κάθετα (κεφαλουραίο επίπεδο) και μία πλάγια (λοξή προβολή).

Στη 3d μαστογραφία κατά τη διάρκεια της εξέτασης ένα τμήμα του μηχανήματος κινείται λαμβάνοντας πολλαπλές εικόνες. Οι εικόνες αυτές επεξεργάζονται με ειδικό λογισμικό οπότε προκύπτουν πολλαπλές τομές πάχους ενός χιλιοστού σε κάθε μαστό. Έτσι οι διάφορες δομές και βλάβες του μαστού απεικονίζονται σε διαφορετικές τομές και δεν καλύπτει η μία την άλλη αλλά ξεχωρίζουν και αναγνωρίζονται πιο εύκολα. Βλέπουμε στην εικόνα που ακολουθεί τρεις διαφορετικές δομές – βλάβες οι οποίες εντοπίζονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα του μαστού. Στην 2D μαστογραφία αυτές απεικονίζονται σε μία εικόνα οπότε είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τη βλάβη. Στην 3D μαστογραφία όμως οι τρεις δομές απεικονίζονται σε τρεις διαφορετικές εικόνες και είναι έτσι πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε τη βλάβη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ο μαστός είναι ένα τρισδιάστατο όργανο. Η απεικόνισή του σε δύο διαστάσεις προκαλεί το πρόβλημα της επιπροβολής. Αυτό σημαίνει ότι οι διάφορες δομές του απεικονίζονται ως μία και αυτό μπορεί να ασαφοποιήσει και να κρύψει βλάβες ειδικά στους πυκνούς μαστούς. Μελέτες δείχνουν ότι σε έναν πυκνό μαστό η ψηφιακή μαστογραφία μπορεί να «χάσει», να μην απεικονίσει δηλαδή έναν καρκίνο σε ποσοστό που φτάνει το 41%.

Αυτό το πρόβλημα ήρθε να λύσει η νέα μέθοδος της τρισδιάστατης μαστογραφίας. Όπως φαίνεται στο σχήμα με το τριαντάφυλλο, το οποίο επίσης αποτελεί ένα τρισδιάστατο όργανο, η απεικόνιση σε ένα επίπεδο προκαλεί επιπροβολή των στοιχείων του στην εικόνα με αποτέλεσμα να κρύβονται σημαντικές πληροφορίες. Στην τρισδιάστατη απεικόνιση όμως κάθε τμήμα του απεικονίζεται σε διαφορετική τομή, γεγονός που μας επιτρέπει να απεικονίσουμε περισσότερες δομές και να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες.

Όπως φαίνεται στην εικόνα, σε αυτόν τον πυκνό μαστό στις δύο πρώτες λήψεις που είναι απλής ψηφιακής μαστογραφίας η βλάβη δεν αναγνωρίζεται. Στην Τρίτη εικόνα όμως η οποία είναι τομή από 3d μαστογραφία η βλάβη απεικονίζεται ευκρινώς.

Αντίστοιχο παράδειγμα βλέπουμε και στην παραπάνω εικόνα, όπου η αριστερή αποτελεί ψηφιακή μαστογραφία και δεξιά τομή τρισδιάστατης μαστογραφίας στην οποία η βλάβη απεικονίζεται σαφώς.

Τρίτο παράδειγμα, με μεγάλη βλάβη στον αριστερό μαστό η οποία δεν αναδεικνύεται σαφώς στην ψηφιακή μαστογραφία αλλά αναγνωρίζεται με ευκολία στην τομοσύνθεση.

Αποτελεί επομένως μία νέα, καλύτερη, ευκρινέστερη μαστογραφία που ήρθε να αλλάξει το τοπίο στην απεικόνιση του μαστού.

Η τομοσύνθεση αναδεικνύει

Περισσότερους επιθετικούς καρκίνους 41%
Περισσότερους καρκίνους 29%
Λιγότερες εξετάσεις 16%

Μελέτες δείχνουν ότι η τομοσύνθεση αναδεικνύει :

  • 41% περισσότερους επιθετικούς καρκίνους

  • 29% περισσότερους καρκίνους

  • Και απαιτεί 16% λιγότερες συμπληρωματικές εξετάσεις

Αυτό μεταφράζεται σε :

  • Πρωϊμότερη διάγνωση και

  • Λιγότερο άγχος για την εξεταζόμενη.

PLANMED CLARITY 3D

PLANMED CLARITY 3D

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟΝ 3D ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ CLARITY ΤΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PLANMED

PLANMED CLARITY 3DΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το Clarity αποτελεί το πλέον πρόσφατο επίτευγμα του οίκου Planmed στο οποίο ενσωματώνονται τελευταίες τεχνολογίες με στόχο την επίτευξη πολύ υψηλής ευκρίνειας με χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Μάθετε περισσότερα