Νέος υπερηχοτομογράφος Samsung RS80 EVO!

  • 03 Απρ 2021
  • Από ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ - ΔΡΑΚΩΤΟΥ MD PhD

Νέο μηχάνημα, νέα πρωτόκολλα!

Εκπαίδευση των ιατρών μας στα πρωτόκολλα του νέου μας υπερηχοτομογράφου. 

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται